Storitve

 • Regulatorne zadeve

  Naši strokovnjaki imajo bogate izkušnje s področja regulatornih zadev in so odlično usposobljeni za komunikacijo s pristojnimi organi.

 • Farmakovigilanca

  Naši strokovnjaki za farmakovigilanco nudijo farmakovigilančno podporo, kar lahko vključuje globalne in/ali lokalne farmakovigilančne storitve.

 • Zagotavljanje kakovosti

  Skladno s potrebami naročnika lahko Clinres Farmacija zagotovi neodvisne preglede dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in svetovanja ter usposabljanja za uporabo farmacevtskih, biotehničnih in medicinskih pripomočkov.

 • Klinične raziskave

  Danes se v Evropi odvijajo hitre spremembe na področju razvoja kliničnih raziskav. V državah Jugovzhodne Evrope se klinične raziskave izvajajo že desetletja, prav tako pa so v teh državah doma številni znani in svetovno priznani oblikovalci javnega mnenja na področju kliničnih raziskav.

O nas

Ponujamo vse storitve povezane s kliničnim razvojem novih zdravil in medicinskih pripomočkov ter pokrivamo vse vidike storitev povezanih z registracijskimi postopki medicinskih izdelkov.

Map S svojimi predstavništvi smo prisotni
v osmih evropskih državah.