Farmakovigilanca

Naši strokovnjaki za farmakovigilanco nudijo farmakovigilančno podporo, kar lahko vključuje globalne in/ali lokalne farmakovigilančne storitve.

 • Farmakovigilanca za zdravila na trgu

  Naši strokovnjaki za farmakovigilanco nudijo:

  • strokovne nasvete o zahtevah sistema za farmakovigilanco,
  • zagotavljanje strokovno usposobljenega farmakovigilančnega osebja (QPPV, namestnik QPPV, lokalni farmakovigilančni kontakt in medicinsko usposobljena oseba),
  • razvoj, izvedbo in vzdrževanje sistema farmakovigilance,
  • pripravo in vzdrževanje PSMF (glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance),
  • pripravo in vzdrževanje farmakovigilačnih standardnih operativnih postopkov (SOP) in drugih dokumentov nadzora kakovosti,
  • pripravo ali pregled farmakovigilančnih pogodb ali sporazumov o izmenjavi varnostnih podatkov s poslovnimi partnerji,
  • prejem in obdelavo varnostnih podatkov,
  • zaznavanje in ocenjevanje varnostnih signalov,
  • redno pregledovanje svetovne in lokalne literature glede poročil o posameznih primerih in drugih varnostnih informacijah,
  • elektronsko ali papirno poročanje Evropski agenciji za zdravila (EMA) in evropskim pristojnim organom,
  • pripravo rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravila in drugih združenih poročil o varnosti,
  • načrte za obvladovanje tveganj,
  • farmakovigilančna usposabljanja za farmakovigilančno in drugo osebje,
  • ustvarjanje sporočil XEVPRM,
  • farmakovigilančne nadzore, pripravo načrtov korektivnih ukrepov, izvedbo korektivnih in preventivnih ukrepov (CAPA),
  • oceno ovojnine in variacije,
  • obvladovanje kriznih dogodkov.

  Nudimo tudi farmakovigilančno podporo za zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

  Nudimo namenske telefonske povezave, ki omogočajo osebni stik s farmakovigilančnim osebjem.