Zagotavljanje kakovosti

Skladno s potrebami naročnika lahko Clinres Farmacija zagotovi neodvisne preglede dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in svetovanja ter usposabljanja za uporabo farmacevtskih, biotehničnih in medicinskih pripomočkov.

Z znanjem naše izkušene ekipe ter s sodelovanjem z našimi poslovnimi partnerji vam nudimo visokokakovostne storitve in strokovno znanje tudi na naslednjih področjih:

 • Dobra klinična praksa

  Revizije dobre klinične prakse (GCP)

  • Pogodbena raziskovalna organizacija (CRO) in/ali Organizacija za upravljanje raziskovalnih centrov (SMO)
  • Notranji sistemi (klinični postopki, upravljanje s podatki itd.)
  • Zagotavljanje posebnih storitev (slikovne preiskave, EKG, etična komisija itd.)
  • Revizija kliničnih prekušanj faze I, vključno z raziskavami biološke uporabnosti in biološke ekvivalence
  • Klinična preskušanja faz II, III in IV
  • Varnostni sistemi in dobavitelji
  • Revizija dokumentacije: protokolov, obrazcev privolitve po poučitvi (ICF), brošure za raziskovalca (IB), testnih listov (CRF), zaključnega poročila kliničnega preskušanja (CSR), predložitev vlog itd.
  • Revizija klinične baze podatkov
  • Revizija upravljanja podatkov in biostatistike
  • Revizija interaktivnega govornega odzivnega sistema (IVRS)
  • Urejanje revizijskih programov za klinična preskušanja faze III in “mega preskušanj”
  • Dobavitelji materiala za klinično preskušanje
  • Modeli revizije ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA)
  • Glavna dokumentacija kliničnega preskušanja (TMF) za regulativno predložitev
 • Dobra laboratorijska praksa

  Dobra klinična laboratorijska praksa:

  • Klinična varnost,
  • Biološki markerji,
  • Genetika,
  • Farmakokinetika,
  • Histopatologija,
  • Bioekvivalenca,
  • Bioanalitika,
  • Imunologija.

  Dobra predklinična laboratorijska praksa:

  • Toksikologija,
  • Teratogenost,
  • Inhalacija,
  • ELISA,
  • Radioizotopi.

   

 • Dobra klinična laboratorijska praksa

  Dobra klinična laboratorijska praksa:

  • Klinična varnost,
  • Biološki markerji,
  • Genetika,
  • Farmakokinetika,
  • Histopatologija,
  • Bioekvivalenca,
  • Bioanalitika,
  • Imunologija.

  Dobra predklinična laboratorijska praksa:

  • Toksikologija,
  • Teratogenost,
  • Inhalacija,
  • ELISA,
  • Radioizotopi.
 • Dobra farmakovigilančna praksa

  Farmakovigilančni nadzori

  • Klinična varnost,
  • Varnost zdravila po prihodu na trg,
  • Interni farmakovigilančni sistemi,
  • Podružnice družbe,
  • Prodajalci (ZDA, ES, Japonska itd.),
  • Tržni in licenčni partnerji,
  • Distributerji izdelkov in skladiščenje,
  • Klicni centri,
  • Revizije dokumentov: Redna posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR), posodobljeno poročilo o varnosti razvoja (DSUR), sporazum o izmenjavi varnostnih podatkov (SDEA), načrt za obvladovanje tveganj (RMP) itd.,
  • Validacija zbirke podatkov o varnosti,
  • Predložitve in odobritve,
  • Prevajalske storitve,
  • Glavni dosje farmakovigilance.
 • Revizija validacije računalniškega sistema

  • Pregled modelov inšpekcijskih nadzorov Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA),
  • Usposabljanje pred inšpekcijskim nadzorom,
  • Gostovanje inšpekcijskega nadzora in svetovanje v času nadzora,
  • Omilitve rezultatov pregleda,
  • Ocena tveganja (celotnega sistema),
  • Nadzori regulatornih zadev,
  • Revizije validacije računalniškega sistema,
  • Analiza GAP in razvoj standardnih operativnih postopkov delovanja (SOP),
  • Usposabljanja za dobro prakso (osnovno in napredno),
  • Ocene kakovosti,
  • Ocena poslovanja za vzroke goljufije, prevare,
  • Revizija zmogljivosti arhiva,
  • Začasna namestitev nadzornika,
  • Ocenjevanje usposobljenosti nadzornika
  • Usposabljanje nadzornika.
 • Revizija dobre prakse, usposabljanja, svetovanje

  • Pregled modelov inšpekcijskih nadzorov Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA),
  • Usposabljanje pred inšpekcijskim nadzorom,
  • Gostovanje inšpekcijskega nadzora in svetovanje v času nadzora,
  • Omilitve rezultatov pregleda,
  • Ocena tveganja (celotnega sistema),
  • Nadzori regulatornih zadev,
  • Revizije validacije računalniškega sistema,
  • Analiza GAP in razvoj standardnih operativnih postopkov delovanja (SOP),
  • Usposabljanja za dobro prakso (osnovno in napredno),
  • Ocene kakovosti,
  • Ocena poslovanja za vzroke goljufije, prevare,
  • Revizija zmogljivosti arhiva,
  • Začasna namestitev nadzornika,
  • Ocenjevanje usposobljenosti nadzornika
  • Usposabljanje nadzornika.