O nas

Vodstvo

Vodstvo

Ana Ivanovska

Ana Ivanovska, mag.farm, je na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani diplomirala leta 2004. Leta 2015 je diplomirala iz podiplomskega študija farmakovigilance na Univerzi Hertfordshire, Hatfield, UK.

Podjetju Clinres Farmacija, Slovenija se je pridružila leta 2018. V podjetju je začela kot odgovorna oseba za farmakovigilanco in kasneje kot vodja farmakovigilančnega oddelka. Leta 2021 je imenovana za direktorico Clinres Farmacije, Slovenija.

Ana se poleg vodenja podjetja ukvarja tudi z vodenjem različnih farmakovigilančnih dejavnosti in tesno sodeluje z ustreznimi EU organi. V obdobju več kot štirinajst let  je bila odgovorna za operativno vodenje projektov farmakovigilance za številne farmacevtske družbe od velikih, srednjih do malih.

Kariero je začela v mednarodnem podjetju Alkaloid-INT z delom na različnih področjih humanih zdravil, najprej kot odgovorna oseba za registracijo zdravil in zagotavljanja kakovosti ter kasneje kot odgovorna oseba za farmakovigilanco zdravil in medicinskih pripomočkov. Leta 2008 je bila imenovana za EU QPPV in EU vodjo regulative in farmakoviglance podjetja Alkaloid-INT.

V preteklih letih je pridobila številne izkušnje na področju regulative in farmakovigilance humanih zdravil in medicinskih pripomočkov na trgu in v kliničnih preizkušanjih, pri obdelavi neželenih učinkov zdravil, pisanju standardnih operativnih postopkov, pisanju agregatnih poročil, pripravi farmakovigilančnih pogodb, pripravi načrtov za obvladovanje tveganj, pripravi in vzdrževanju glavnega dosjeja sistema farmakovigilance in vodenju farmakovigilančnih nadzorov.

Ana je članica slovenskega farmacevtskega društva.

Robert Ivanec

Business Development Manager