Storitve

Farmakovigilanca

Farmakovigilanca

Ana Ivanovska

Ana Ivanovska, mag.farm.

Vodja oddelka za farmakovigilanco

Naši strokovnjaki za farmakovigilanco nudijo farmakovigilančno podporo, kar lahko vključuje globalne in/ali lokalne farmakovigilančne storitve.

Farmakovigilanca za zdravila na trgu

Naši strokovnjaki za farmakovigilanco nudijo:

 • strokovne nasvete o zahtevah sistema za farmakovigilanco,
 • skladnost s smernicam dobre farmakovigilančne prakse (GvP)
 • storitev strokovno usposobljenega osebja za farmakovigilanco (QPPV, namestnik QPPV, lokalno osebo za farmakovigilanco in medicinsko usposobljeno osebo),
 • razvoj, izvedbo in vzdrževanje sistema farmakovigilance,
 • pripravo in vzdrževanje PSMF (glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance),
 • pripravo in vzdrževanje farmakovigilančnih standardnih operativnih postopkov (SOP) in drugih dokumentov sistema kakovosti,
 • pripravo ali pregled ustreznih pogodbenih dogovorov (npr. SDEA),
 • prejem in obdelavo varnostnih podatkov,
 • zaznavanje in ocenjevanje varnostnih signalov,
 • redno pregledovanje svetovne in lokalne literature glede poročil o posameznih primerih in drugih varnostnih informacijah,
 • elektronsko poročanje Evropski agenciji za zdravila (EMA),
 • pripravo periodičnih poročil o varnosti zdravila, in drugih dodatnih poročil (npr. PSUR, ACO),
 • načrte za obvladovanje tveganj,
 • farmakovigilančna usposabljanja za farmakovigilančno in drugo osebje,
 • Elektronski prenos podatkov o farmakovigilanci (57. člen),
 • farmakovigilančne nadzore, pripravo načrtov korektivnih ukrepov, izvedbo korektivnih in preventivnih ukrepov (CAPA),
 • oceno koristi in tveganja,
 • obvladovanje kriznih dogodkov.
 • Izvedba dodatnih aktivnosti za zmanjševanje tveganj (neposredno obvestilo za zdravstvene delavce (DHPC), izobraževalna gradiva)

Nudimo tudi farmakovigilančno podporo za zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

Farmakovigilanca za klinične študije

 Podjetje Clinres Farmacija ponuja celovite storitve varnosti zdravil v klinični študiji:
 • storitev strokovno usposobljenega osebja za farmakovigilanco (odgovorno osebo in namestnika),
 • registracijo v bazo Eudravigilance (EVCTM),
 • pripravo in vzdrževanje farmakovigilančnih standardnih operativnih postopkov (SOP) za klinična preskušanja in drugih dokumentov sistema kakovosti,
 • upravljanje in obdelava varnostnih podatkov (SAE),
 • pregled varnostnih podatkov (SAE) s strani strokovnega medicinskega osebja, kodiranje po klasifikaciji MEdDRA,
 • usklajevanje varnostnih podatkov,
 • priprava in predložitev letnih varnostnih poročil (DSUR),
 • priprava in predložitev periodičnih poročil o resnih nepričakovanih neželenih učinkih zdravil v kliničnem preskušanju (SUSARs),
 • elektronsko poročanje o resnih nepričakovanih neželenih učinkih zdravil v kliničnem preskušanju (SUSARs),
 • poročanje regulatornim organom in etičnim komisijam v skladu z zahtevami države članice kliničnega preskušanja,
 • podpora pri ocenjevanju razmerja med tveganjem in koristjo med kliničnim preskušanjem in po potrebi posodabljanje brošure za raziskovalca,
 • razvoj načrtov za obvladovanje tveganj v skladu s predpisi.
Nudimo namenske telefonske povezave, ki omogočajo neposredni stik s farmakovigilančnim osebjem.