Storitve

Medicinski pripomočki

Medicinski pripomočki

Clinres Farmacija ponuja obširen nabor storitev, povezanih z medicinskimi pripomočki. Glede na to, kako raznoliko je to področje, so prav tako raznoliki tudi naši storitveni paketi:

 • analiza vrzeli MDD/IVDD v primerjavi z MDR/IVDR,
 • označevanje medicinskega pripomočka (EU, ZDA, preostanek sveta),
 • edinstvena identifikacija pripomočka (UDI): implementacija, vnos v podatkovne baze (npr. FDA GUIDID),
 • tehnična dokumentacija v skladu z MDR/IVDR,
 • Common Submission Dossier Template (cSDT) – povzetek tehnične dokumentacije, potreben za registracijo v državah ASEAN,
 • vloga za registracijo v formatu Table of Content (ToC),
 • klasifikacija medicinskih pripomočkov in diagnostične medicinske opreme in vitro v različnih jurisdikcijah (EU, ZDA, CA, AU, ASEAN,…),
 • standardi in regulacije za programsko opremo: IEC62304; Software as Medical Device (SaMD) – klasifikacija, klinični dokazi,
 • vrednotenje sprememb produkta, definiranje pomembnih sprememb, obveščanje regulatornih organov v svetu o spremembah,
 • klinično vrednotenje (vrednotenje delovanja) in priprava poročila,
 • enotni program revizije na področju medicinskih pripomočkov (MDSAP),
 • priprava vlog za registracijo (US 510(k) v državah ASEAN, države Latinske Amerike,
 • vigilanca medicinskih pripomočkov (v državah EU, ZDA, AU, BR, CA, APAC): priprava SOP-jev, pomoč pri poročanju,
 • nadzor po prihodu na trg (PMS) v skladu z MDR/IVDR: SOP, predloga za PMS načrt in poročilo; načrt in poročilo kliničnega spremljanja po prihodu na trg (PMCF) in spremljanja uspešnosti po prihodu na trg (PMPF),
 • obvladovanje tveganja v skladu z ISO 14971,
 • nadzor načrtovanja v skladu z 21 CFR 820.30.