Storitve

Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti

Skladno s potrebami naročnika lahko Clinres Farmacija zagotovi neodvisne preglede dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti in svetovanja ter usposabljanja za uporabo farmacevtskih, biotehničnih in medicinskih pripomočkov.

Z znanjem naše izkušene ekipe ter s sodelovanjem z našimi poslovnimi partnerji vam nudimo visokokakovostne storitve in strokovno znanje tudi na naslednjih področjih:

Dobra klinična praksa

Revizije dobre klinične prakse (GCP)

 • Pogodbena raziskovalna organizacija (CRO) in/ali Organizacija za upravljanje raziskovalnih centrov (SMO)
 • Notranji sistemi (klinični postopki, upravljanje s podatki itd.)
 • Zagotavljanje posebnih storitev (slikovne preiskave, EKG, etična komisija itd.)
 • Revizija kliničnih prekušanj faze I, vključno z raziskavami biološke uporabnosti in biološke ekvivalence
 • Klinična preskušanja faz II, III in IV
 • Varnostni sistemi in dobavitelji
 • Revizija dokumentacije: protokolov, obrazcev privolitve po poučitvi (ICF), brošure za raziskovalca (IB), testnih listov (CRF), zaključnega poročila kliničnega preskušanja (CSR), predložitev vlog itd.
 • Revizija klinične baze podatkov
 • Revizija upravljanja podatkov in biostatistike
 • Revizija interaktivnega govornega odzivnega sistema (IVRS)
 • Urejanje revizijskih programov za klinična preskušanja faze III in “mega preskušanj”
 • Dobavitelji materiala za klinično preskušanje
 • Modeli revizije ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA)
 • Glavna dokumentacija kliničnega preskušanja (TMF) za regulativno predložitev

Dobra laboratorijska praksa

Dobra klinična laboratorijska praksa:

 • Klinična varnost,
 • Biološki markerji,
 • Genetika,
 • Farmakokinetika,
 • Histopatologija,
 • Bioekvivalenca,
 • Bioanalitika,
 • Imunologija.

Dobra predklinična laboratorijska praksa:

 • Toksikologija,
 • Teratogenost,
 • Inhalacija,
 • ELISA,
 • Radioizotopi.

Dobra klinična laboratorijska praksa

Dobra klinična laboratorijska praksa:

 • Klinična varnost,
 • Biološki markerji,
 • Genetika,
 • Farmakokinetika,
 • Histopatologija,
 • Bioekvivalenca,
 • Bioanalitika,
 • Imunologija.

Dobra predklinična laboratorijska praksa:

 • Toksikologija,
 • Teratogenost,
 • Inhalacija,
 • ELISA,
 • Radioizotopi.

Dobra farmakovigilančna praksa

Farmakovigilančni nadzori

 • Klinična varnost,
 • Varnost zdravila po prihodu na trg,
 • Interni farmakovigilančni sistemi,
 • Podružnice družbe,
 • Prodajalci (ZDA, ES, Japonska itd.),
 • Tržni in licenčni partnerji,
 • Distributerji izdelkov in skladiščenje,
 • Klicni centri,
 • Revizije dokumentov: Redna posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR), posodobljeno poročilo o varnosti razvoja (DSUR), sporazum o izmenjavi varnostnih podatkov (SDEA), načrt za obvladovanje tveganj (RMP) itd.,
 • Validacija zbirke podatkov o varnosti,
 • Predložitve in odobritve,
 • Prevajalske storitve,
 • Glavni dosje farmakovigilance.

Revizija validacije računalniškega sistema

 • Pregled modelov inšpekcijskih nadzorov Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA),
 • Usposabljanje pred inšpekcijskim nadzorom,
 • Gostovanje inšpekcijskega nadzora in svetovanje v času nadzora,
 • Omilitve rezultatov pregleda,
 • Ocena tveganja (celotnega sistema),
 • Nadzori regulatornih zadev,
 • Revizije validacije računalniškega sistema,
 • Analiza GAP in razvoj standardnih operativnih postopkov delovanja (SOP),
 • Usposabljanja za dobro prakso (osnovno in napredno),
 • Ocene kakovosti,
 • Ocena poslovanja za vzroke goljufije, prevare,
 • Revizija zmogljivosti arhiva,
 • Začasna namestitev nadzornika,
 • Ocenjevanje usposobljenosti nadzornika
 • Usposabljanje nadzornika.

Revizija dobre prakse, usposabljanja, svetovanje

 • Pregled modelov inšpekcijskih nadzorov Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) in/ali Evropske agencije za zdravila (EMA),
 • Usposabljanje pred inšpekcijskim nadzorom,
 • Gostovanje inšpekcijskega nadzora in svetovanje v času nadzora,
 • Omilitve rezultatov pregleda,
 • Ocena tveganja (celotnega sistema),
 • Nadzori regulatornih zadev,
 • Revizije validacije računalniškega sistema,
 • Analiza GAP in razvoj standardnih operativnih postopkov delovanja (SOP),
 • Usposabljanja za dobro prakso (osnovno in napredno),
 • Ocene kakovosti,
 • Ocena poslovanja za vzroke goljufije, prevare,
 • Revizija zmogljivosti arhiva,
 • Začasna namestitev nadzornika,
 • Ocenjevanje usposobljenosti nadzornika
 • Usposabljanje nadzornika.